Mag ik me voorstellen?

Ik ben Alex Tiemes, van huis uit ben ik fysiotherapeut en ben Cum Laude afgestudeerd aan de TAF in Enschede. Na specialisaties in de fysiotherapie, waaronder Manuele Therapie, heb ik de studie Chinese Geneeskunde opgepakt aan het “Anglo-Dutch Institute for Oriental Medicine” in Haarlem. Ook deze opleiding is Cum Laude afgerond . Hierna is mij gevraagd om acupunctuurdocent te worden. Dit heb ik verschillende jaren gedaan, later ook bij de “Hwa To University for Traditional Chinese Medicine” in Zaandam.

Verschillende landen zijn bezocht om acupunctuur in het Westen op één lijn te krijgen. Na verschillende studiereizen in China om mijn kennis van acupunctuur verder te ontwikkelen, ben ik gevraagd door de professoren aldaar om in China les te geven. Dit heb ik gedaan aan de Shandong Universiteit voor Traditionele Chinese Geneeskunde in Ji’Nan, provincie Shandong. Naast mijn ontwikkeling als acupuncturist aldaar, heb ik mijn collega’s in China een speciale vorm van Manuele Therapie aangeleerd. Mijn contacten in China, de professoren, studenten en tolken, zijn erg vriendelijk en zeer ter zake kundig. Verschillende zijn mijn persoonlijke vrienden geworden.

Onze dienstverlening

Acupunctuur

Traditionele Chinese acupunctuur bestaat uit het inbrengen van naalden op specifieke punten van het lichaam (de zogenaamde acupunctuurpunten). Bij meer moderne toepassingen kunnen eventueel ook andere stimuli op punten van keuze worden toegepast, zoals bestraling met laser of een laagfrequente wisselstroom op de geplaatste naalden. Er zijn verschillende technieken voor het plaatsen van een naald, maar ook in de keuze van de acupunctuurpunten zijn verschillende mogelijkheden. Behalve het plaatsen van naalden kan er ook warmte gebruikt worden op acupunctuurpunten om te stimuleren, of massage-technieken. De keuze van de techniek ligt bij de praktiserend acupuncturist en is afhankelijk van de gevonden gegevens bij het onderzoek; naast het verhaal van de client en de beantwoorde vragen, worden beide polsen gevoeld, de tong bekeken en eventueel voorzichtig op verschillende zones van het lichaam gedrukt en gevoeld. Met deze gegevens kan ik een diagnose stellen en een behandelplan opstellen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is de laatste jaren sterk veranderd. Waar vroeger uitsluitend gemasseerd werd en dan een apparaat werd gebruikt is definitief achter ons. Er zijn daarna veel veranderingen doorgevoerd. Er moest een wetenschappelijk onderbouwing zijn voor de fysiotherapie. Niet elke behandeling uit het verleden heeft die toets kunnen doorstaan. Daarom zijn nu de behandelingen in de fysiotherapie, en ook het fysiotherapeutisch onderzoek, goed onderbouwd. Vanuit deze wetenschappelijke oogpunten zijn er richtlijnen ontwikkeld waardoor de fysiotherapeut duidelijke handvatten heeft gekregen om een onderzoek te doen. Een onderzoek om uw klachten in kaart te brengen en uw beperkingen te begrijpen. Deze aanpak geeft inzicht in uw klacht, de aandoening én geeft duidelijkheid over het beloop. Over hoe de klacht zich ontwikkelt, wanneer kunt u weer verder met uw activiteiten, wanneer kunt weer sporten, of zelfstanding naar de winkel. Naast de “richtlijnen” en de protocollen, is de persoonlijke aanpak van uw klachten erg belangrijk. Hoe ervaart u uw klachten, wat vindt u belangrijk om weer te kunnen doen. Dat deze wensen tijdens een behandeltraject ook kunnen veranderen is menselijk. Dat is heel normaal. Dat andere klachten ook een rol kunnen spelen wordt in het behandeltraject meegenomen. Ik probeer samen met u uit te vinden wat er aan de hand is, en wat we er samen aan kunnen doen. U zult adviezen krijgen om iets te doen, of misschien om juist iets niet te doen. Ik zal met mijn technieken u proberen te helpen. U doet uw deel, ik doe mijn deel. Mijn deel kan bestaan uit het geven van oefeningen (die u thuis, of op de sportschool of buiten, moet uitvoeren), adviezen, massage-technieken en manuele therapie. Indien gewenst kan dat uitgebreid worden met acupunctuur. Dry Needling is daar een klein onderdeel van. Op deze manier kan er naast de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling, ook een individueel gesteund behandeltraject voor u op maat worden gemaakt.

Chinese kruiden

Chinese Kruiden en samenstellingen daarvan worden al eeuwenlang gebruikt om ziektes te behandelen. Maar ook om ziektes te voorkomen. Oorspronkelijk werd de Chinese Geneeskunde veelal preventief gebruikt. Voordat er klachten waren, kon de arts al een verstoring in de harmonie vaststellen. Een disbalans tussen Yin en Yang. Ook kon de arts vaststellen welk orgaan zwak was en binnenkort klachten kon geven. Hij kon dan een kruidensamenstelling voorschrijven. Die werd gemaakt van verse kruiden door ze samen te koken en op te drinken. Het zwakke orgaan kon dan herstellen en klachten werden hierdoor voorkomen. Deze kruidenformules kunnen tegenwoordig ook nog voorgeschreven worden, maar in een modernere versie. De kruiden zijn al samengevoegd en gekookt. Ze kunnen als druppels of als poeder toegevoegd worden aan lauwwarm water en gedronken worden. Zo kunnen acupunctuur en Chinese Kruiden elkaar versterken in een behandeling.

Icons made by iconixar from www.flaticon.com