Fysiotherapie is de laatste jaren sterk veranderd. Waar vroeger uitsluitend gemasseerd werd en dan een apparaat werd gebruikt is definitief achter ons. Er zijn daarna veel veranderingen doorgevoerd. Er moest een wetenschappelijk onderbouwing zijn voor de fysiotherapie. Niet elke behandeling uit het verleden heeft die toets kunnen doorstaan. Daarom zijn nu de behandelingen in de fysiotherapie en ook het fysiotherapeutisch onderzoek, goed onderbouwd.

Vanuit deze wetenschappelijke oogpunten zijn er richtlijnen ontwikkeld waardoor de fysiotherapeut duidelijke handvatten heeft gekregen om een onderzoek te doen. Een onderzoek om uw klachten in kaart te brengen en uw beperkingen te begrijpen. Deze aanpak geeft inzicht in uw klacht, de aandoening én geeft duidelijkheid over het beloop. Over hoe de klacht zich ontwikkelt, wanneer kunt u weer verder met uw activiteiten, wanneer kunt u weer sporten, of zelfstandig naar de winkel.

Naast de “richtlijnen” en de protocollen, is de persoonlijke aanpak van uw klachten erg belangrijk. Hoe ervaart u uw klachten, wat vindt u belangrijk om weer te kunnen doen. Dat deze wensen tijdens een behandeltraject ook kunnen veranderen is menselijk. Dat is heel normaal. Dat andere klachten ook een rol kunnen spelen wordt in het behandeltraject meegenomen.

Ik probeer samen met u uit te vinden wat er aan de hand is, en wat we er samen aan kunnen doen. U zult adviezen krijgen om iets te doen, of misschien om juist iets niet te doen. Ik zal met mijn technieken u proberen te helpen. U doet uw deel, ik doe mijn deel. Mijn deel kan bestaan uit het geven van oefeningen (die u thuis, of op de sportschool of buiten, moet uitvoeren), adviezen, massage-technieken en manuele therapie. Indien gewenst kan dat uitgebreid worden met acupunctuur. Dry Needling is daar een klein onderdeel van.

Op deze manier kan er naast de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling, ook een individueel gesteund behandeltraject voor u op maat worden gemaakt.