Neuropathie en zenuwpijn

Wat is neuropathie?

Neuropathie is een verstoring in het waarnemen van prikkels. Dat wil zeggen het niet meer goed kunnen voelen, of tintelingen voelen. Aanrakingen worden onaangenaam. Koude- of warmteprikkels kunnen vervelend zijn.

Welke symptomen heeft neuropathie?

 • Tintelingen
 • prikkelingen
 • doofheid / dof gevoel
 • overmatige gevoeligheid
 • branderige of stekende pijn

Welke oorzaken kan neuropathie hebben?

Elke aandoening die effect heeft op gevoelszenuwen. Dit kan zijn

 • Diabetes Mellitus (suikerziekte),
 • Medicijnen w.o. Chemotherapie
 • Chronische nierziekten
 • Vitaminegebrek
 • Hypothyreoidie (traag werkende schildklier)
 • Erfelijkheid

Neuropathie

Neuropathie in de handen en voeten

Er zijn de laatste jaren diverse onderzoeken naar de werking van de acupunctuur bij klachten van neuropathie uitgevoerd. Deze studie toont aan dat acupunctuurbehandeling bij neuropathie leidt tot een duidelijke verbetering in de zenuwgeleiding van de zenuwen in vergelijking met de controlegroep. En nog belangrijker, die verbetering van de geleidingssnelheid was “positief gerelateerd aan de verbetering van de ervaren symptomen”.

Neuropathie na chemotherapie

Neuropathieën kunnen verschillende oorzaken hebben. Daarom zijn er ook verscheidene behandelingen mogelijk. Dit geldt voor uw huisarts, maar ook voor de specialist in het ziekenhuis. Niet alle therapieën zijn even succesvol. Niet iedereen reageert hetzelfde op medicijnen. Dit geldt zeker voor chemotherapie. Individuele verschillen kunnen groot zijn. Individuen zijn verschillend, de aandoening is niet exact gelijk en de reactie op de behandeling kan anders zijn. In de Chinese geneeskunde wordt er rekening gehouden met die individuele verschillen, als mens, als patiënt, de aandoening en uw reactie op medicatie. Er is veel ervaring opgebouwd met neuropathieën die ontstaan zijn door het toedienen van chemotherapie bij uiteenlopende kankersoorten. Chemotherapie is een diep ingrijpende behandeling en kan heel vervelende nevenwerkingen hebben. Een veel gehoorde nevenwerking zijn de neuropathieën, met name van voeten en handen. In de reguliere zorg is dit een probleem wat moeilijk te bestrijden is. In het Centrum voor Acupunctuur worden deze klachten vanuit een ander perspectief bekeken en behandeld, met veelal goede resultaten. Er vinden regelmatig verwijzingen plaats van afdelingen oncologie om de neuropathie te bestrijden. Heeft u deze klachten, neemt u dan telefonisch contact op, of vul de health check in. Dan kan na een intake bekeken worden of, en hoe u behandeld kunt worden.