Fysiotherapie

Fysiotherapie is de laatste jaren sterk veranderd. Waar vroeger uitsluitend gemasseerd werd en dan een apparaat werd gebruikt is definitief achter ons. Er zijn daarna veel veranderingen doorgevoerd. Er moest een wetenschappelijk onderbouwing zijn voor de fysiotherapie. Niet elke behandeling uit het verleden heeft die toets kunnen doorstaan. Daarom zijn nu de behandelingen in de fysiotherapie en ook het fysiotherapeutisch onderzoek, goed onderbouwd.

Vanuit deze wetenschappelijke oogpunten zijn er richtlijnen ontwikkeld waardoor de fysiotherapeut duidelijke handvatten heeft gekregen om een onderzoek te doen. Een onderzoek om uw klachten in kaart te brengen en uw beperkingen te begrijpen. Deze aanpak geeft inzicht in uw klacht, de aandoening én geeft duidelijkheid over het beloop. Over hoe de klacht zich ontwikkelt, wanneer kunt u weer verder met uw activiteiten, wanneer kunt u weer sporten, of zelfstandig naar de winkel.

Naast de “richtlijnen” en de protocollen, is de persoonlijke aanpak van uw klachten erg belangrijk. Hoe ervaart u uw klachten, wat vindt u belangrijk om weer te kunnen doen. Dat deze wensen tijdens een behandeltraject ook kunnen veranderen is menselijk. Dat is heel normaal. Dat andere klachten ook een rol kunnen spelen wordt in het behandeltraject meegenomen.

Ik probeer samen met u uit te vinden wat er aan de hand is, en wat we er samen aan kunnen doen. U zult adviezen krijgen om iets te doen, of misschien om juist iets niet te doen. Ik zal met mijn technieken u proberen te helpen. U doet uw deel, ik doe mijn deel. Mijn deel kan bestaan uit het geven van oefeningen (die u thuis, of op de sportschool of buiten, moet uitvoeren), adviezen, massage-technieken en manuele therapie. Indien gewenst kan dat uitgebreid worden met acupunctuur. Dry Needling is daar een klein onderdeel van.

Op deze manier kan er naast de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling, ook een individueel gesteund behandeltraject voor u op maat worden gemaakt.

Manuele therapie

Dit is een methode waarbij de therapeut met kleine gerichte bewegingen een gewricht probeert te beïnvloeden. Deze kleine bewegingen hebben invloed op de beweeglijkheid van het gewricht, dus op het kapsel en de banden, maar ook op de spieren die dat gewricht aansturen.

Er zijn heel veel verschillende stromingen en daardoor verschillende technieken in de manuele therapie. De methode die ik gebruik is zeer mild en wordt ondersteund door gerichte oefeningen die u thuis, op ‘t werk of in de sportschool kunt uitvoeren.  Deze vorm van Manuele Therapie kan ook erg goed gebruikt worden bij sporters. De bewegingsmogelijkheden nemen toe in de gewenste richtingen. De grotere bewegingsmogelijkheid van het gewricht, na de Manuele Therapie, moet door de spieren ook benut worden. Dit benutten van de bewegingsmogelijkheden doet u zelf door speciale oefeningen voor dit gewricht uit te voeren.

Acupunctuur

Traditionele Chinese acupunctuur bestaat uit het inbrengen van naalden op  zogenaamde acupunctuurpunten. Bij moderne toepassingen kunnen de punten ook anders geprikkeld worden, zoals  met een laser-pen of een laagfrequente wisselstroom op de naalden. Er zijn verschillende technieken voor het plaatsen van een naald, maar ook in de keuze van de acupunctuurpunten zijn verschillende mogelijkheden. Behalve het plaatsen van naalden kan ook warmte gebruikt worden op acupunctuurpunten om te stimuleren, of massage-technieken. De keuze van de techniek ligt bij de behandelend acupuncturist en is afhankelijk van de gevonden gegevens bij het onderzoek; naast het verhaal van de client en de beantwoorde vragen, worden beide polsen gevoeld, de tong bekeken en eventueel voorzichtig op verschillende zones van het lichaam gedrukt en gevoeld. Met deze gegevens kan ik een diagnose stellen en een behandelplan opstellen.

 

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft een lijst met aandoeningen die door middel van acupunctuur geheel of gedeeltelijk met succes behandeld kunnen worden;

Luchtwegen

 • Acute verkoudheden, griep
 • Bijholte-ontsteking, keel- pijnen
 • Acute bronchitis, cara
 • Allergie

Spijsverteringsstelsel

 • Slokdarmkrampen
 • Maagslijmvlies-ontsteking
 • Ontstekingen aan de dunne en dikke darm
 • Spastisch colon
 • Verstopping/diarree

Bewegingsapparaat

 • Dupuytren in vroege fase
 • Whiplash
 • Tennis-elleboog
 • Schouderpijnen
 • Rugpijnen, bijvoorbeeld na HNP-operatie
 • Slappe/spastischeverlammingen, bijv. na hersenbloeding, kinderverlamming
 • Guilain-Barré
 • Sudeckse dystrofie

Doorbloeding

 • Claudicatio intermittens
 • Varicesklachten

Hormonaal

 • Suikerziekte
 • Menstruatiestoornissen, premenstruale pijnen
 • Zwangerschap gerelateerde klachten, vruchtbaarheid/conceptie, misselijkheid, vermoeidheid, stuitligging kindje, bevalling

Urinewegen en Geslachtsorganen

 • Bedplassen
 • Blaasontsteking
 • Prostaathypertrofie/prostatitis
 • Bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen

Overige

 • Uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk
 • Slaapstoornissen
 • Psychische labiliteit, depressie, nervositeit, fobieën
 • Kiespijn na het trekken, Tandvleesontstekingen
 • Hoofdpijn, migraine
 • Syndroom van Menière
 • Aangezichtspijnen, facialis parese

 

Dry needling

Dry Needling is een techniek waarbij drukgevoelige punten in spieren (Triggerpoints) met een naald worden geprikt, waardoor de spanning in de spieren daalt, en de pijnklachten verminderen. Dit is een lokale behandeling.

In de Acupunctuur is deze manier van behandelen al vele eeuwen bekend, maar dan wordt de behandeling uitgevoerd met zeer dunne naalden en wordt versterkt door acupunctuurpunten elders op het lichaam te prikken die het effect versterken en langer laten voortduren. Al lang bestaande klachten van het bewegingsapparaat kunnen dan sneller met resultaat behandeld worden. Het verdient de voorkeur om beide technieken te combineren.

Chinese kruiden

Chinese Kruiden en samenstellingen daarvan worden al eeuwenlang gebruikt om ziektes te behandelen. Maar ook om ziektes te voorkomen. Oorspronkelijk werd de Chinese Geneeskunde veelal preventief gebruikt. Voordat er klachten waren, kon de arts al een verstoring in de harmonie vaststellen. Een disbalans tussen Yin en Yang. Ook kon de arts vaststellen welk orgaan zwak was en binnenkort klachten kon geven. Hij kon dan een kruidensamenstelling voorschrijven. Die werd gemaakt van verse kruiden door ze samen te koken en op te drinken. Het zwakke orgaan kon dan herstellen en klachten werden hierdoor voorkomen. Deze kruidenformules kunnen tegenwoordig ook nog voorgeschreven worden, maar in een modernere versie. De kruiden zijn al samengevoegd en gekookt. Ze kunnen als druppels of als poeder toegevoegd worden aan lauwwarm water en gedronken worden. Zo kunnen acupunctuur en Chinese Kruiden elkaar versterken in een behandeling.

Contracten bij de volgende Zorgverzekeraars zijn

per 01-01-2021 afgesloten:

Eno Zorgverzekeraar
ASR Zorgverzekeraar
Caresq
DSW Zorgverzekeraar/Stad Holland Zorgverzekeraar
Menzis Zorgverzekeraar
ONVZ Ziektekostenverzekeraar

 

En voor deze gelden de door de verzekeraar geldende tarieven