(Long) Covid

Effecten van Covid-infectie in het algemeen?
Het Corona-virus heeft de afgelopen jaren over de hele wereld z’n sporen nagelaten. Grote groepen mensen hebben geleden op economisch terrein, bedrijven hebben daarvoor in meer of mindere mate hulp voor gekregen. Op sociaal vlak zijn er scheuren aan de oppervlakte gekomen. Het zorgen voor elkaar werd problematischer.

Effecten van Covid-infectie op het individu?
Het individu werd steeds meer naar de voorgrond gebracht. Persoonlijk leed, in welke vorm dan ook, werd breed uitgemeten. Iedereen had z’n eigen verhaal. Ook op medisch vlak heeft heeft het Corona-virus iedereen z’n eigen geschiedenis gegeven. Van klachten van minimale aard, tot opnames in Intensive Care Units aan toe, met helaas, ook sterfgevallen.
Zo heeft één virus-soort een grote hoeveelheid aan verschillende klachten bij de mensen teweeggebracht. Die variatie aan klachten wordt niet alleen door het virus veroorzaakt, maar door het ongelooflijk complexe immuunsysteem wat de mens heeft. Iedereen reageert nét iets anders op een binnendringer, in dit geval een virus.
Welke symptomen kunnen we zien bij (Long) Covid in het algemeen?
Extreme vermoeidheid, gepaard gaande met adem tekort, hoesten. Dit zijn de lichamelijke verschijnselen. Maar emotioneel en mentaal wordt er ook fors geleden, waaronder verlies van concentratie en verminderd geheugen, emotionele instabiliteit.
Welke symptomen kunnen we zien bij (Long) Covid bij het individu?
De nasleep van een Covid-infectie verloopt bij elk mens iets anders. In grote lijnen lijkt het wel op elkaar, maar de kleine verschillen geven de doorslag van hoe iemand zich voelt en hoe het herstel verloopt. Bij de één verloopt de genezing als vanzelf; door goed eten, drinken en slapen en een gezonde levensstijl. Bij de ander spreekt men echt van een revalidatietraject.
Dit revalidatietraject is niet alleen trainen om weer fitter te worden, het is ook inzicht geven in de mogelijke oorzaken. Dit inzicht is belangrijk voor de toekomst. Wat kan iemand zelf doen om beter te worden en waarbij is (tijdelijke) hulp noodzakelijk? Dat zijn belangrijke vragen in dit traject.
Wat kan acupunctuur voor u betekenen?
Acupunctuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel door de zwaktes in de systemen op te sporen en deze stimuleren tot meer energieproductie waardoor u zich fitter gaat voelen en weer op het oude nivo kunt komen.

Wilt u meer antwoorden, vult u dan de health check in of neem telefonisch contact op.