Tinnitus / Oorsuizingen

 

Wat is tinnitus?

Tinnitus is een aandoening waarbij oorsuizingen of –piepen waarneembaar is zonder dat er een directe aanleiding daarvoor is in de omgeving. Dit kan plots optreden of heel langzaam ontstaan. In een aantal gevallen verstoort de suizingen een gesprek of het luisteren naar muziek, maar het kan ook zijn dat het dan naar de achtergrond gaat en nauwelijks nog wordt waargenomen. Een mate van gehoorsverlies wordt regelmatig ook aangegeven.

Symptomen?

Plots of langzaam op komen zetten pieptoon of ruisen

Hoge- of lage toon waarneembaar

Wel- of geen gehoorsverlies

Hinderend bij muziek luisteren of gesprekken, of juist niet

 

Oorzaken?

Aanwijsbare oorzaken kunnen zijn het luisteren naar (te) harde muziek – kortdurend hevig, of langdurig (concerten e.d.)

Leeftijdgebonden

Behandeling?

De Chinese Geneeskunst probeert zoveel mogelijk informatie vergaren omtrent het oorsuizen zelf, maar ook over de huidige conditie, doorgemaakte ziekte(n), uw levensstijl, eetlust, etc. Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen van uw energieverdeling in uw lichaam en hoe u reageert op alle mogelijke prikkels. Dit beeld geeft informatie over u en ook informatie over hoe het probleem te behandelen.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op via telefoon (appen of bellen) of vult u de healthcheck in om een eerste consult te plannen.